RSA Security roadshow 2017

25/04/2018 16:00

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้ร่วมกับ RSA (ประเทศไทย) จัดงานสัมนาในวันที่ 5 เมษายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “RSA Security roadshow 2017” เพื่อบรรยายถึงการเตรียมตัวของคนไอทีในการจัดการ บริหาร และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2020

                                                     ภาพบรรยากาศภายในงานสัมนา

 

                                                     ภาพบรรยากาศภายในงานสัมนา