งานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Encrypted Traffic And Threat Within"

30/04/2018 15:41

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ร่วมกับ Fortinet และ  A10 Networks  จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ 
"Encrypted Traffic And Threat Within" ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ที่โรงแรม Inter Continental 

 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับ A10, Fortinet และ Netpoleon  โดยมีรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจคือ 

                            Encrypted Traffic Visibility: The Next Frontier โดย Bay Computing

                            Advance Threat Protection by Security Fabric โดย  Fortinet

                            Uncover Hidden Threats in Encrypted Traffic with SSL Insight โดย A10 Networks