งานสัมมนา “Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance”

11/05/2018 17:07

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  หรือ สคร. ของกระทรวงคลัง มีแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่กว่า 60 แห่งในประเทศ ทำการปรับปรุงผลประกอบการของตนในรูปแบบการบริหาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ผ่านแนวคิด GRC – Governance, Risk Management and Compliance ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ผสานระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และรองรับการกำกับ การปฏิบัติงานตามกฏเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง และ KPMG Thailand  จึงร่วมกันจัดงานสัมนาเพื่อให้ ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT และ Non – IT และหน่วยงานกำกับดูแล เข้าร่วมงานสัมมนา“Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance” พร้อมรับฟังการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ  ห้อง S1 ชั้น 8 จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตามแต่ละหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบโครงสร้าง GRC เชิงบูรณาการ  

                  ภาพบรรยายกาศภายในงาน : ผู้บริหาร บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ถ่ายรูปร่วมกับ KPMG Thailand 

                  ภาพบรรยายกาศภายในงาน : Session การบรรยายจากทาง KPMG Thailand