Advance Visibility for Hidden Threat

30/04/2018 15:53

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้ารหัสข้อมูลช่วยให้ช่องทางการสื่อสารมีความมั่นคงและปลอดภัย แต่ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และคัดกรองทราฟฟิกไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาภายในที่ถูกเข้ารหัสได้ อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แฮ็กเกอร์สามารถใช้ในการโจมตีหรือส่งมัลแวร์เข้ามาในองค์กรได้  เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด  ร่วมกับ A10 Networks และ Forcepoint  จัดงานสัมมนา  “Advance Visibility for Hidden Threat” ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ  ห้อง ร่วมฤดี 1 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อเป็นประประโยชน์ต่อหน่วยงานของผู้ร่วมเข้างานสัมนาในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ปลอดภัย ในการเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป